Umjetnička organizacija

Kotar teatar

Umjetnička organizacija Kotar teatar osnovana je 2012. godine s ciljem kreiranja kulturnog programa u Gorskom kotaru. 

Kotar teatar djeluje kroz pripremu, organizaciju i izvođenje glazbeno-scenskih djela, kazališnih predstava, festivala, filmskih uradaka, multimedijalnih i umjetničkih performansa, kreativnih radionica, seminara i umjetničkih rezidencija. 

Od osnivanja naše Umjetničke organizacije održano je preko 300 događanja u glavnoj organizaciji i/ili suorganizaciji Kotar teatra, a svojim redovnim djelovanjem umjetnička organizacija stvara regionalni centar izvedbenih umjetnosti na okosnici Zagreba, Rijeke i Ljubljane.

Za postignuća u kulturnom sektoru Kotar teatar nagrađen je Godišnjom nagradom Grada Delnica 2016.godine i poveljom grada Delnica za 10.godina djelovanja u 2022.godini. 

MISIJA I CILJEVI DJELOVANJA

  •      Ostvarivanje prava regionalnog stanovništva na kulturni sadržaj i aktivnu participaciju u kulturnim procesima, u skladu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (1948.)
  •       Poticanje lokalne, regionalne i međunarodne suradnje samostalnih umjetnika, nezavisnih organizacija i institucionalnih partnera
  •      Doprinos decentralizaciji produkcije i distribucije  kulturnog sadržaja na državnom nivou u suradnji s udrugama civilnoga društva i JLS-ova iz Gorskog kotara
  •      Produbljivanje suradnje s postojećom publikom i razvoj programa u cilju stvaranja nove publike na nacionalnom i Europskom nivou
  •    Proizvodnja interdisciplinarnih kulturnih sadržaja

ČLANOVI TIMA

Umjetnički voditelj

Kazališni glumac, lutkar, redatelj i producent. Njegov umjetnički rad prožet je nizom suradnji s umjetnicima, umjetničkim organizacijama i ustanovama u kulturi. Osnivač je Kotar teatar i Kotar FEST!-a u Delnicama. Studirao je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku i The Commedia school u Kopenhagenu. U posljednjih deset godina radio je s kazališnim skupinama u Hrvatskoj, Srbiji, Danskoj i Finskoj. Uz kazališne uloge održava radionice i rezidencijalne programe posvećene fizičkom aspektu glume. Kao umjetnički voditelj Kotar teatra organizira i dovodi kulturni sadržaj u sve rjeđe naseljenu regiju Gorski kotar. U sklopu projekta „Aktivni umirovljenici u Gorskom kotaru – program poticanja aktivnog starenja na području Delnica i Gorskog kotara“ djelovao kao voditelj projekta koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda i proračuna Republike Hrvatske

Članica i zamjenica umjetničkog voditelja

Kazališna redateljica i lutkarica, rođena je 1982. u Zagrebu, Hrvatska. Diplomirala je teatrologiju ne Sorbonni 2008. g. i završila Ecole Nationale Superieure des Arts de la Marionnette 2005.god u Charleville –Mezieresu u Francuskoj. Od 2008. glumi i režira u brojnim kazališnim projektima u Francuskoj, Sloveniji i Hrvatskoj. Bila je uključena u mnogobrojne humanitarne projekte i producirala je PIF – Međunarodni festival kazališta lutaka od 2009. do 2012. g. Godine 2012. osniva umjetničku organizaciju Lutkarska organizacija koju fakat trebamo- LOFT. LOFT je članica HC UNIMA i HC ASSITEJ. Od 2015. je članica Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Vodi mnogobrojne radionice na fakultetima, školama, vrtićima, kao i za projekte Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Godine 2017.g. postaje članica Upravnog odbora HC ASSITEJ. Profesorica je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Za svoj rad dobila je nagrade u zemlji i inozemstvu.

Tehnički voditelj

Završio je Prirodnu i Grafičku školu u Rijeci, a radno iskustvo stekao je kao analitički kemičar u biotehnološkim tvrtkama. Kemija i prirodoslovne znanosti oduvijek su ga zanimale, a stjecanjem znanja u mikrobiologiji došao je do ideje osnivanja Hrvatskog mikroskopijskog društva “Marjan” gdje vrši funkciju predsjednika izvršnog odbora. Stekao je dodatna znanja usavršavajući se na polju psihološke pomoći u udruzi “Potencijal” te je završio dvogodišnju edukaciju robotike u Rijeci. U Kotar teatru djeluje kao stalni vanjski suradnik na poziciji tehničkog voditelja gostujućih predstava od 2019. godine, a djeluje i kao asistent u produkciji predstava Čovjek koji se bojao zaspati, I’Lujzijana magic show i Dobroddošlu u KLUB. Sudjeluje u strateškom planiranju Kotar teatra te  doprinosi razvoju djelovanja umjetničke organizacije na lokalnom i regionalnom nivou.

Stalni vanjski suradnik

Stalni je vanjski suradnik Kotar teatra od 2021. godine, a potpisuje novi vizualni identitet (tisak i web) te  promotivne materijale Kotar teatra u 2022. godini. Grafički dizajn završio je pri Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, a  2022. godine završio program stručnog osposobljavanja u pripremi i provedbi Europskih projekata pri Učilištu EU projekti. Iza sebe ima radno iskustvo mlađeg administrativnog savjetnika, a trenutno djeluje kao samostalni dizajner.

Stalni vanjski suradnik

Magistar je umjetnosti, filozof i pisac. Vlasnik je i voditelj umjetničkog ateliera “Damjan Kovač” u Prezidu. Do sada je izlagao radove u Rusiji, Americi, Japanu i drugim zemljama Europe. Voditelj je i volonter zavičajnog muzeja i zbirke Prezid, zavičajnog muzeja Čabar i galerije „Vilim Svečnjak“ Čabar. Član je ALUMNI kluba akademije APURI i član upravnog odbora Claustra Alpium Iuliarum. Autor je knjiga: “Prezid Kronike” i “Razdoblje tame”. U sklopu Kotar teatra sudjeluje kao autor na projektima; Čovjek koji se bojao zaspati, I-Lujzijana Magic show i Kartografija divljine.

Stalna vanjska suradnica

Likovna je umjetnica, a ujedno i voditeljica pojedinih projekata i kreativnih radionica u sklopu Kotar teatra od 2012. godine. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnost u Zagrebu, Odsjek za restauriranje i konzerviranje umjetnina, smjer slikarstvo, s najvećom pohvalom (summa cum laude). Do sada je organizirala i provela više od 20 umjetničkih programa te djeluje kao stalna vanjska suradnica organizacije u programu Ruksak (pun) kulture, Kotar FEST! i Kotar SEZONA!