Kotar FESTić

Prvi festival kazališta za djecu i mlade na području Gorskog kotara predstavlja svojevrsni povratak ishodišnom djelovanju Kotar teatra koji je svoje djelovanje započeo provedbom Kotar FEST!-a 2012. Njegov nasljednik – Kotar FESTić predstavlja festival koji će okupiti recentne lutkarske programe i programe kazališta za djecu i mlade u vidu suvremenih predstava, radionica i filmskih projekcija koji će pridonijeti prepoznavanju Gorskog kotara kao regije koja razvija sociološke i kreativne kompetencije najmlađih članova stanovništva. Lutkarstvo kao relativno ne zastupljena i ne istražena umjetnost na nacionalnom nivou ima dvostruku ulogu u društvu istovremeno odgajajući nove generacije u skladu Europskih vrijednosti i razvijajući kreativni aspekt socijalizacije publike uključene u društvene procese. U sklopu programa održat će se i predstavljanje umjetnika iz svijeta lutkarstva i kazališta za djecu i mlade te radionice namijenjene djeci, mladima te djelatnicima u odgojnim i obrazovnim ustanovama koji će steći znanja u lutkarskim tehnikama i njihovu primjenu u radu s djecom i mladima.

Projekt je nastao u suradnji s Hrvatskim centrom Assitej i Hrvatskim centrom UNIMA, a financiran je iz sredstava Zaklade “Kultura nova”, grada Delnica i Primorsko-goranske županije.

Povezane objave