Kotar BUS!

Proces organizacijske transformacije Kotar teatra doprinosi jačanju kapaciteta svih uključenih u organizaciju i provedbu programa organizacije na regionalnom, županijskom i međunarodnom nivou.

Kotar teatar od početka svojeg djelovanja njeguje i razvija odnos s lokalnom, regionalnom, županijskom i međunarodnom publikom od 2012. godine u izazovnom okruženju djelovanja na području koje je prometno izolirano i istovremeno u sociološko-društvenoj izolaciji koja rezultira iseljavanjem radno aktivnog i mladog stanovništva. 

Rezultati procesa transformacije umjetničke organizacije dokazat će da građani Gorskog kotara imaju potrebu za sudjelovanjem u većem broju i opsegu kulturnih programa sukladno ostvarivanju ciljeva decentralizacije kulturnog sadržaja sukladno zakonu o Ruralnom razvoju republike Hrvatske, ostvarenju ciljeva Zakona o brdsko-planinskom području i ciljevima kulturnih strategija Europske unije.

Projekt je sufinanciran sredstvima Zaklade Kultura nova i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske

Povezane objave