Jelka

Virtualno kazalište PROMJENA

(English version below)

U programu 2023. godine u sklopu VKP-a nastao je filmski omnibus prema tekstu H.C. Andersena “Jelka” koji progovara o temi pripadnosti kroz život jednog drveta koji umire da bi postao božićno drvce u režiji Matije Kezele i koautorima iz Turske (Simge Günsan), Finske (Enni Kilpeläinen) te Emma Martinjak, Leo Vukelić, Mladen Vujčić, Marta Bolfan Ugljen, Kristijan Paučnik iz Hrvatske.

 • Kotar Teatar 2023.
 • Virtualno kazalište PROMJENA
 • Zaklada “Kultura nova”
 • Autor i redatelj: Matija Kezele
 • Koautori: Simge Günsan (TR), Enni Kilpeläinen (FIN), Marta Bolfan Ugljen (CRO), Emma Martinjak (CRO), Mladen Vujčić (CRO), Leo Vukelić (CRO), Kristijan Paučnik (CRO)
 • Montaža: Matej Dorić

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Virtual Theater CHANGE

 In the program of 2023, as part of the VKP, a film omnibus was created according to the text of H.C. Andersen’s “Jelka”, which talks about the theme of belonging through the life of a tree that dies to become a Christmas tree, directed by Matija Kezela and co-authors from Turkey (Simge Günsan), Finland (Enni Kilpeläinen) and Emma Martinjak, Leo Vukelic, Mladen Vujčić, Marta Bolfan Ugljen, Kristijan Paučnik from Croatia.

 

 

 • Kotar Theatre 2023.
 • Virtual Theater CHANGE
 • Zaklada “Kultura nova”
 • Author and Director: Matija Kezele
 • Co-authors: Simge Günsan (TR), Enni Kilpeläinen (FIN), Marta Bolfan Ugljen (CRO), Emma Martinjak (CRO), Mladen Vujčić (CRO), Leo Vukelić (CRO), Kristijan Paučnik (CRO)
 • Video editing: Matej Dorić

Jelka

Javni poziv

(English version below)

“JELKA – ili o žudnji”

Budući da smo do sada naišli na velik broj domaćih i stranih umjetnika koji plijene pažnju svojim radovima, a da (za sad) još nismo u mogućnosti producirati veliki projekt koji bi omogućio boravak svih umjetnika na jednom mjestu ovim putem želja nam je ostvariti suradnju u virtualnom obliku te radove nastale u sklopu projekta objediniti u filmskoj i kazališnoj formi u 2023. godini.

Projekt na primjeru jedne male Božićne jele kojoj je životni san da postane velika i da ju ljudi odvedu kamo i odvode druge jele svake godine u zimsko doba. Kad jednom njezina želja bude ispunjena počinje nepovratni period njenog odumiranja jer povratka na staro nema niti je on moguć. Poigravajući se snom i javom želja nam je da umjetnici inspirirani tekstom „Jela“ Hansa Christiana Andersena u suvremenim okolnostima predstave svoju viziju žudnje, sreće i momenta kada se ta neispunjena želja jednom i ostvari.

Da li nas ono za čim žudimo, jednom kad se ostvari, čini sretnima?

Kako živimo u doba nekontroliranog korištenja resursa našeg planeta želimo staviti naglasak na prekomjerno iskorištavanje i sječu šuma kako na lokalnom tako i na globalnom nivou i na primjeru Božićnih drvca doprinijeti zelenoj i digitalnoj transformaciji koje uvelike mogu promijeniti navike čovječanstva koje se jednostavno moraju početi mijenjati.

Umjetnici će prilikom prijave na ovaj javni poziv primiti na svoj email tekst prema kojem će kreirati svoje video uratke u maksimalnom trajanju do 3 minute i minimalne kvalitete videa 720p ili 1080p, formata: .mkv, .mpg, .wmv ili .mp4

Rok za prijavu je 21. travnja, a prijavljeni umjetnici bit će informirani o daljnjem sudjelovanju i detaljima projekta do 28. travnja 2023.

PRIJAVNICAhttps://docs.google.com/forms/d/1s4RGztp9JRQzt8wylAWDtgRAxfzHj-Ny1v3Om9dHwgI

 

Open Call

THE FIR TREE – or about craving

Since, we have come across a large number of native and foreign artists who attract attention with their works, but (for now) we are not yet able to produce a larger project that would enable the stay of all artists in one place, so in this way, we wish to achieve cooperation in a virtual form and to unite the works created as part of the project in film and theatre form in 2023.

The project is based on the example of a small Christmas tree whose lifelong dream is to become big and been taken by humans wherever they take other trees every year in the winter season. Once her wish is fulfilled, the irreversible period of her death begins, because there is no going back. Playing with dream and reality, we wish that artists be inspired by Hans Christian Andersen fairy tale “The Fir Tree” in contemporary circumstances present their vision of desire, happiness and the moment when that unfulfilled desire comes true.

Does what we craving for, once it comes true, make us happy?

Since we live in an era of uncontrolled use of our planet’s resources, we want to emphasize the overexploitation and cutting forests both locally and globally. Using the example of Christmas trees, we want to contribute to a green and digital transformation that can greatly change the habits of humanity, which simply must begin to change.

Once when registration for this Open Call is finished, artists will receive a text in their email according to which they will create their video with a maximum duration of up to 3 minutes and minimum video quality of 720p or 1080p, formats: .mkv, .mpg, .wmv, .mp4.

Call is open till April 21, and registered artists will be informed about further participation in the project until April 28, 2023.

APLICCATION FORMhttps://docs.google.com/forms/d/1s4RGztp9JRQzt8wylAWDtgRAxfzHj-Ny1v3Om9dHwgI

Projekt je sufinanciran sredstvima Zaklade Kultura nova u sklopu provedbe programa “Kultura punim plućima!”

The project was co-financed by the funds of the Kultura nova Foundation as part of the implementation of the program “Culture to the fullest!”

Povezane objave