Emocionalna pismenost

U suvremenom je društvenom okružju sve teže jasno artikulirati vlastite emocije i unutrašnje svjetove. Traganje za korijenima društveno uvjetovanih ponašanja, odnosima i ulogama koje u njima izvodimo, a ponajviše pokušaj širenja vokabulara za ono što se u nama zbiva, vraća nas među one koji svakodnevno uče o svojoj okolini, intuitivno reagiraju na nju i neprestano ju redefiniraju – u doba prije puberteta. Razvojne etape u djetinjstvu oblikuju svijest, identitet, utječu na poimanje sebe i drugih, sebe u odnosu na druge i svijeta koji nas okružuje. Istovremeno nas uče regulirati emocije, prigušivati reakcije, odnosno oblikuju alate za suočavanje s društvenim izazovima. U suradnji s osnovnom školom Ivana Gorana Kovačića u Delnicama prošli smo intenzivan proces emotivnog opismenjavanja mladih putem različitih dramskih tehnika.

Voditelj projekta: Silvio Vovk

Projekt nastao: 2021.godine

Projekt je financirala Zaklada Kultura nova

 

Povezane objave