2023

PREDSTAVE I RADIONICE

207. Seks i glad / Fiji grupa / otvaranje KotarvSEZONE!8

208. Bez trećega / Gradsko kazalište “Zorin dom” Karlovac / Kotar SEZONA!8 – gostovanje u Delnicama

209. Lovci na snove / LOFT / Kotar SEZONA!8 – gostovanje u Delnicama

210. Mali Tesli / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Švarča, Karlovac / 2 izvedbe predstave

211. R.U.R. / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Švarča, Karlovac / 2 izvedbe predstave

212. Mali Tesli / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Rečica, Karlovac/ 2 izvedbe predstave

213. R.U.R. / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Rečica, Karlovac/ 2 izvedbe predstave

214. Balon, slovo i papir / Gradsko kazalište “Zorin dom” Karlovac / Kotar SEZONA!8 – gostovanje u Delnicama

215. Balon, slovo i papir / Gradsko kazalište “Zorin dom” Karlovac / Kotar SEZONA!8 – gostovanje u Lokvama

216. Mali Tesli / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Braća Seljan, Karlovac/ 2 izvedbe predstave

217. R.U.R. / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Braća Seljan, Karlovac/ 2 izvedbe predstave

218. Vla Vla Vlajland cabaret/ Kazalište Moruzgva/ Kotar SEZONA!8 – gostovanje u Delnicama

219. Mali Tesli / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Dragojle Jarnević, Karlovac/ izvedbe predstave

220. R.U.R. / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Dragojle Jarnević, Karlovac/ izvedbe predstave

221. Mali Tesli / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Dubovac, Karlovac/ izvedbe predstave

222. R.U.R. / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Dubovac, Karlovac/ izvedbe predstave

223. Mali Tesli / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Grabrik, Karlovac/ 2 izvedbe predstave

224. R.U.R. / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Grabrik, Karlovac/ 2 izvedbe predstave

225. Mali Tesli / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Skakavac, Karlovac/ 2 izvedbe predstave

226. R.U.R. / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Skakavac, Karlovac/ 2 izvedbe predstave

227. Mali Tesli / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ dr.Ante Starčevića, Klanac i OŠ dr.Jure Turića, Gospić / 2 izvedbe predstave

228. R.U.R. / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ dr.Ante Starčevića, Klanac i OŠ dr.Jure Turića, Gospić / 2 izvedbe predstave

229. Mali Tesli / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ dr.Franjo Tuđman, Lički Osik i OŠ dr.Jure Turića, Gospić / 2 izvedbe predstave

230. R.U.R. / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ dr.Franjo Tuđman, Lički Osik i OŠ dr.Jure Turića, Gospić / 2 izvedbe predstave

231. Mali Tesli / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Vladimir Nazor, Duga Resa / 2 izvedbe predstave

232. R.U.R. / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Vladimir Nazor, Duga Resa / 2 izvedbe predstave

233. Mali Tesli / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Ivan Goran Kovačić, Duga Resa / 2 izvedbe predstave

234. R.U.R. / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Ivan Goran Kovačić, Duga Resa / 2 izvedbe predstave

235. Stara škola kreka / UO Ulica Rima / Kotar SEZONA!8 – gostovanje predstave u Delnicama

236. Mali Tesli / Kotar teatar / gostovanje predstave u Prvoj osnovnoj školi, Ogulin / 2 izvedbe predstave

237. R.U.R. / Kotar teatar / gostovanje predstave u Prvoj osnovnoj školi, Ogulin / 2 izvedbe predstave

238. Mali Tesli / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Ogulin / 2 izvedbe predstave

239. R.U.R. / Kotar teatar / gostovanje predstave u OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Ogulin / 2 izvedbe predstave

240. Lovci na snove / LOFT / Kotar SEZONA!8 – gostovanje u Ravnoj Gori

241. Lila / LOFT & CLOU / Kotar SEZONA!8 – gostovanje u Fužinama

242. Niske pobude i visoke pete / Teatar Cirk Pozor / Kotar SEZONA!8 – gostovanje u Delnicama

243. Pračovjek / Gradsko kazalište “Zorin dom” Karlovac / Kotar SEZONA!8 – gostovanje u Mrkoplju

POPRATNI SADRŽAJ

244. Preobražaj u teatru sijena / Kotar teatar / radionica za mlade u Delnicama / Lektira na 100 načina

245. Werther u digitalnom svijetu / Kotar teatar / radionica za mlade u Delnicama / Lektira na 100 načina

246. Legende Gorskog kotara u lutkarskim tehnikama / Kotar teatar i Hrvatski centar UNIMA / radionica za djecu u Delnicama

247. Koncert klasične glazbe “Ususret proljeću” / koncert sestri Tuhtan u Delnica

248. Predstavljanje knjige Davora Grgurića / Gradska knjižnica Janet Majnarich

249. Lektra na 100 načina / odlazak učenika u HNK Ivana plemenitog Zajca, Rijeka / predstava Decameron

250. Susret stručnog vjeća srednjoškolskih knjižničara Primorsko-goranske županije / predstavljanje projekta “Lektira na 100 načina” 

251. Ulična umjetnost na periferiji / Cirk Pozor & Kotar teatar / radionica uličen umjetnosti u Delnicama

252. Ulična umjetnost na periferiji / Cirk Pozor & Kotar teatar / radionica uličen umjetnosti u Čabru