2022

PREDSTAVE I RADIONICE

175. Cabaret “Preko veze”/ Kazalište Moruzgva/ otvaranje Kotar SEZONE!7

176. II.Festival GLUPIH viceva / Kotar teatar / gostovanje u Zagrebu, klub Močvara

177. Bijeli klun/ Kazalište slijepih i slabovidnih “Novi život” / KotarSEZONA!7 – gostovanje  u Delnicama

178. Hamlet na Omlet / Kotar teatar / radionica za mlade u Delnica / Lektira na 100 načina

179. Hamlet na Omlet / Kotar teatar / radionica za mlade u Delnica / Lektira na 100 načina

180. Crvčak i mravi / Kazališna skupina Pinklec / KotarSEZONA!7 – gostovanje u Mrkoplju

181. Cvrčak i mravi / Kazališna skupina Pinklec / KotarSEZONA!7 – gostovanje u Ravnoj Gori

182. III.Fetival GLUPIH viceva / Kotar teatar /10.godina Kotar teatra

183. Velika tvornica riječi / Mala scena / gostovanje u Delnicama / 10.godina Kotar teatra

184. Shakesepeare na Exit / Exit teatar / gostovanje u Delnicama / 10.godina Kotar teatra

185. Lovci na snove / LOFT / KotarSEZONA!7 – gostovanje u Fužinama 

186. 4.Festival GLUPIH viceva / Kotar teatar / gostovanje u Čabru

187. Guja u njedrima / Gradsko kazalište Požega / KotarSEZONA!7 – gostovanje u Plešcima

188. 5.Festival GLUPIH viceva / Kotar teatar / gostovanje u Mrkoplju 

189. Generacija XZY / Teatar CIRKUS Punkt / KotarSEZONA!7 – gostovanje predstave za mlade u Čabru

190. Generacija XZY / Teatar CIRKUS Punkt / KotarSEZONA!7 – radionica fizičkog teatra za mlade u Čabru

191. “Gospoda” Glembajevi / Kotar teatar / radionica za mlade u Delnicama / Lektira na 100 načina

192. Legitimacije / LOFT / gostovanje u Delnicama

193. Legitimacije / LOFT / gostovanje u Delnicama

194. Lovci na snove / LOFT / KotarSEZONA!7 – gostovanje u Mrkoplju

195. Lovci na snove / LOFT / KotarSEZONA!7 – gostovanje u Skradu

196. “Gospoda” Glembajevi / Kotar teatar / radionica za mlade u Delnicama / Lektira na 100 načina

197. Što ću biti kad odrastem / Mali teatar / KotarSEZONA!7 – gostovanje predstave za djecu u Tršću

198. Što ću biti kad odrastem / Mali teatar / KotarSEZONA!7 – radionica dramskih igara i improvizacije za djecu u Tršću

199. Što ću biti kad odrastem / Mali teatar / KotarSEZONA!7 – gostovanje predstave i radionice za djecu u Gerovu

200. Što ću biti kad odrastem / Mali teatar / KotarSEZONA!7 – radionica dramskih igara i improvizacije za djecu u Gerovu

201. Čudak šumek / Kotar teatar & Mala scena / gostovanje predstave u Fužinama

202. Obaveza / CIRK Pozor / KotarSEZONA!7 – gostovanje predstave u Tršču

203. 6.Festival GLUPIH viceva / Kotar teatar / gostovanje u Rijeci

204. Veliko pužovanje / Gradsko kazalište “Zorin dom” Karlovac / KotarSEZONA!7 – gostovanje predstave u Delnicama

205. Super GORAN! / Kotar teatar / praizvedba predstave u Delnicama 

206. Spektar boja / Kotar teatar / Pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s inaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju