Kotar SEZONA!

Program predstavlja jedinstveni kulturni pothvat održavanja gostovanja profesionalnih kazališnih predstava za djecu, mlade i odrasle u Gorskom kotaru, a provodi se kontinuirano od 2015. godine.

Svojom provedbom u 9 različitih lokalnih jedinica program pozicionira Gorski kotar kao kulturni centar na okosnici Zagreba, Rijeke i Ljubljane, a regionalnom stanovništvu omogućuje aktivnu participaciju u stvaranju nove kulturne vrijednosti od posebnog značaja na nacionalnom i Europskom nivou.

Ostvarivanje i provedba programa direktno se nadovezuje na ciljeve decentralizacije kulturnog sadržaja sukladno zakonu o Ruralnom razvoju Republike Hrvatske i ciljevima kulturnih strategija Europske unije.

Ostale objave

Članovi i stalni vanjski suradnici Kotar teatra specijalizirali su se u sektorima kazališne i likovne umjetnosti, produkcije, organizacije, marketinga, odnosa s javnošću, menadžmenta i dizajna te tvore čvrsti i uhodani tim praktičara u području kulturnih i kreativnih industrija s posebnim fokusom na scenske i izvedbene umjetnosti.
Copyright ©2021. Kotar Teatar