Otvoren Dramski studio Kotar teatra “Marija Golub”

Uspješno je održano predstavljanje Dramskog studija Kotar teatra u sklopu “Delničke adventske bajke” 2019. godine, a prikazano je ukupno pet interaktivnih bajki, iduća premijera Dramskog studija planirana je u sklopu proslave dana Grada Delnice u lipnju 2020. 

Ostale objave

Članovi i stalni vanjski suradnici Kotar teatra specijalizirali su se u sektorima kazališne i likovne umjetnosti, produkcije, organizacije, marketinga, odnosa s javnošću, menadžmenta i dizajna te tvore čvrsti i uhodani tim praktičara u području kulturnih i kreativnih industrija s posebnim fokusom na scenske i izvedbene umjetnosti.
Copyright ©2021. Kotar Teatar