Treći po redu Kotar fest!

Treći po redu Kotar FEST! ponuditi će stanovnicima regije Gorski kotar još više sadržaja, bogatiji i raznolikiji program. Primarni fokus Kotar fest-a i dalje ostaje na kazališnoj umjetnosti, s naglaskom na predstavljanje kvalitetnih predstava i suradnjom sa etabliranim kazališnim skupinama. Više o programu festivala, uskoro.

Posted on 04/21/2014 in Kotar Fest, Vijesti

Share the Story

Back to Top