CONTACT

Umjetnička organizacija Kotar teatar osnovana je pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske 14. lipnja 2012. godine i kao takva upisana je u Registar neprofitnih organizacija RH.

Contact info:

Kotarteatar umjetnička organizacija.
Kuželj 10, Kuželj, 51300 Delnice

Back to Top